Hankkeet

Osaava TSO III -hanke 2016-2017 sisältää kaksi osiota: Alueellisenm yhteistyön ja uuden pedagogisen toimintakulttuurin kuvaaminen, juurruttaminen  ja edelleenkehittäminen. Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön verkostomainen kehittäminen ja...
 
Osaava TSO II -hanke sisältää kaksi osiota: Uuden pedagogisen toimintakulttuurin kehittäminen Tieto- ja viestintäteknologiaosaamisen vakinnuuttaminen verkostossa Seudun kouluissa kehitetään osallistavaa ja arvostavaa pedagogista  toimintakulttuuria, jonka...