Hankkeet

Osaava TSO III -hanke 2016-2017 sisältää kaksi osiota: Alueellisenm yhteistyön ja uuden pedagogisen toimintakulttuurin kuvaaminen, juurruttaminen  ja edelleenkehittäminen. Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön verkostomainen kehittäminen ja...
 
”Digipolut – henkilökohtainen ja työyhteisöä tukeva tvt-osaaminen” on Opetushallituksen rahoittama, yleissivistävän opetuksen henkilöstölle tarkoitettu täydennyskoulutushanke 1.8.2014 – 31.12.2015. Toteuttajana on Turun...
 
Osaava TSO II -hanke sisältää kaksi osiota: Uuden pedagogisen toimintakulttuurin kehittäminen Tieto- ja viestintäteknologiaosaamisen vakinnuuttaminen verkostossa Seudun kouluissa kehitetään osallistavaa ja arvostavaa pedagogista  toimintakulttuuria, jonka...
 
Osaava TSO -hanke on Osaava-ohjelmaan kuuluva kehittämishanke 2013-2014, jota rahoittaa Lounais-Suomen aluehallintovirasto. Hanke sisältää kolme osa-aluetta: 1. Alueellisen yhteistyön kehittäminen 2. Johtajuuden ja asiantuntijuuden kehittäminen 3....
 
ME-Missio on osaava-ohjelmaan kuuluva kehittämishanke 2012-2013, jota rahoittaa Lounais-Suomen aluehallintovirasto. ME-Mission tavoitteina ovat    Edistää vertaistuen muotojen vakiintumista seudulla Lisätä johtajan voimavaroja ja valmiuksia johtaa osaamista ja...
 
Opetushallituksen rahoittaman täydennyskoulutushankkeen tavoitteena on kannustaa ja ohjata opetushenkilöstöä hyödyntämään laajasti ja monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa, oppimisessa ja koulun...
 
Täydennyskoulutuspainotteisen hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää ja laadullisesti parantaa työyhteisöjen kehittämistoimintaa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä. Osallistujat perehdytetään valtakunnallisesti...
 
Emissio on Turun seudun kuntien oma yhteinen osaamisen kehittämisen hanke, joka saa rahoituksensa Osaava-ohjelmasta. Emissiossa etsitään uudenlaisia tapoja järjestää koulutusta entistä monimuotoisempana ja antoisampana osallistujille – esimerkkinä t...
 
Kelpo-toiminnan tavoitteena on kehittää koulun toimintamuotoja ja menetelmiä niin, että jokaiselle oppilaalle on tarjolla riittävästi tukea opiskeluun.
 
  Opetusministeriö on julkaissut kesällä 2010 valtakunnalliset perusopetuksen laatukriteerit, jonka pohjalta on alkanut 1.8.2010 seudullinen perusopetuksen laatuhanke Turun Seudun Opetustoimen Foorumin (TSO) kuntien alueella. Hankkeessa on mukana Turun seutukunnan kunnat...