Maksutonta TVT-koulutusta tammi-helmikuussa

Opetushallituksen rahoittamaa TSO:n täydennyskoulutushanketta ”VETO” vetää Tietokone opetuksessa – TOP-keskus Turussa. Hankkeen puitteissa järjestetään maksutonta täydennyskoulutusta alueen kunnille. 

Kevään VETO-koulutukset käynnistyvät jo tammikuussa. Tutustu siis asiaan ja ilmoittaudu nopeasti! Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tammi-helmikuun koulutuksiin ilmoittautumiset on avattu.

PS Myöhemmin keväällä tulossa myös kursseja toiseen alueelliseen Osaava-hankkeeseemme (e-Missio) liittyen. Niissä keskiössä on oppilaitosten kehittämistoiminta tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen, kun VETO-hankkeen painopiste on TVT:n hyödyntämisessä opetustilanteessa.

 

1) TUOREITA, VIRKISTÄVIÄ TUULIA – TVT! – opettajaopiskelijat ja opettajat yhteiskoulutuksessa

30.1. ja 20.3.2012 klo 9.00–15.00

Koulutuksessa opettajaksi opiskelevat ja työssä olevat opettajat etsivät  käytännönläheisiä tapoja käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa (TVT) opetuksessa ja jakaa pedagogista osaamista ja ideoita puolin ja toisin.

 

2) LÖYTÖRETKIÄ E-OPPIMATERIAALIIN

- Äidinkieltä opettaville:TI 31.1. JA KE 1.2.2012 KLO 9-15

- Historiaa ja katsomusaineita opettaville: TI 31.1. JA KE 1.2.2012 KLO 9-15

- Kieliä opettaville: TI 31.1. JA TI 7.2.2012 KLO 9-15

- Musiikkia opettaville: TO-PE 9.-10.2.2012 klo 9-15

Kurssilla tutustutaan verkosta löytyviin avoimiin oppimateriaaleihin, kuullaan oppimateriaalien tulevaisuudesta, mistä materiaaleja löytyy ja miten arvioida niiden laatua ja käyttökelpoisuutta. Kurssin aikana pohditaan e-oppimateriaalin roolia osana omaa opetusta ja tutustutaan erilaisiin tapoihin hyödyntää erityyppistä opetusmateriaalia perinteisten oppikirjojen rinnalla.

 

3) ETÄOPETUKSEN PEDAGOGIIKKA

KE 15.2.2012 9-15

Kurssilla syvennytään etäopetuksen pedagogiikkaan ja vaatimuksiin. Kokeneet etäopettajat kertovat muun muassa toimivista opetusmenetelmistä, viestinnästä etäkoulujen kanssa, ryhmäyttämisestä, työrauhasta etätunnilla sekä tekniikan haasteista.

 

4) Tulossa : OPPIMISEN MONET MUODOT JA MONIMUOTOINEN OPETUS

TI-KE 20.–21.3.2012

 

KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT:

http://www.tkukoulu.fi/koulutus/