Yhteispelillä läpi vuoden - työtiimin vuosikello julkaisu nyt saatavilla sähköisenä

Me Missiohankkeessa tuotettu Yhteispelillä läpi vuoden - työtiimin vuosikello on tarkoitettu työparina toimivan opettajan ja avustajan/ohjaajan välisen yhteistoiminnan tueksi. Vuosikello on laadittu käytettäväksi ja täytettäväksi lukuvuoden aikana.

Vuosikellon sisältöä ja osioita voi myös hyödyntää esim. koulun eri tiimien tai opettajien ja avustajien (useammassa luokassa säännöllisesti toimiva tai kiertävä avustaja) välisen yhteistoiminnan kehittämisessä.

Julkaisusta tehdyt painoversiot on jaettu TSO:n kuntiin. Julkaisu on nyt saatavana sähköisessä muodossa ja  voit tutustua siihen alla olevasta linkistä:

Yhteispelillä läpi vuoden - työtiimin vuosikello