OTSO-malli

OTSO-malli on Turun Seudun Opetustoimen Foorumin kuntien yhteinen, suositusluontoinen tavoitteisto osaamisen kehittämiselle.

Ote OTSO-mallista, tavoitesivu

OTSO-malli kokonaisuudessaan